Испратете распит

Ексклузивна програма за продавници за франшиза:

1. Консултирајте се пред консултација.
2. Пополнете го образецот на апликација за пристапување.
3. Квалификација инспекција на франшизи.
4, продавница за избор на страници, специјален персонал за посета и проценка.
5. Седиштето изврши ревизија и потпишување на „договор за деловна активност“.
6. Франшизата потпишува „договор за закуп“ за изнајмување.
7, регрутирање на персоналот, обука, дизајн на продавници и декорација.
8. Подготовка на стоки и рекламни производи.
9, рекламирање, подготовка на настани.
10. Изберете ден за отворање.